SIK SORULAN SORULAR

 

COCA-COLA HAYATA ARTI VAKFI

Hayata Artı Gençlik Programı nedir?

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Coca-Cola Türkiye tarafından 2005 yılında "Hayata Artı" katacak gençlik girişimlerinin önünün açılmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan "Hayata Artı" Gençlik Programı, gençler tarafından tasarlanan, toplumsal fayda hedefleri olan, yenilikçi, yaratıcı, katılımcı, sürdürülebilir çevre projelerini destekliyor. Hayata Artı Gençlik Programı, yeni kurulan Coca-Cola Hayata Artı Vakfı şemsiyesi altına alınarak daha geniş bir platforma taşındı. Hayata Artı Gençlik Programı, gençlik programları sayesinde özgüveni yüksek, başarmaya iddialı genç fikirlerin projelerine destek olmaya, yereldeki çevre sorunlarının çözümünde gençleri çözüm ortağı olarak güçlendirmeye, kamu-sivil toplum- özel sektör işbirliklerini yaygınlaştırmaya ve küçük ölçekte elde edilen deneyimleri Türkiye'nin farklı bölgelerine taşımaya devam edecek. Detaylı bilgiye http://www.coca-colahayataartivakfi.org sitesinden ulaşabilirsiniz.

Coca-Cola Hayata Artı Vakfı ne zaman kuruldu?

Coca-Cola Hayata Artı Vakfı 2008 yılında kuruldu. Vakıf. Coca-Cola Şirketi'nin dünyadaki 19 vakfından birisidir. Coca-Cola Hayata Artı Vakfı hakkında detaylı bilgiye http://vvww.coca-colahayataartivakfi.org sitesinden ulaşabilirsiniz.

Coca-Cola Hayata Artı Vakfı hangi amaçla kuruldu?

Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, çevresel ve toplumsal sorunlara sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu kuruluşları ile birlikte yenilikçi, sonuç odaklı, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla kuruldu. Vakfımızın toplum ve çevresel alanda öncelikli olarak belirlediği konular arasında su kaynaklarının ve sulak alanların sürdürülebilir yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve katı atıkların sürdürülebilir geri kazanımı için sistemlerin geliştirilmesi yer alıyor. Detaylı bilgiye http://www.coca-colahayataartivakfi.org sitesinden ulaşabilirsiniz.

Vakıf çatısı altında yürütülen Hayata Artı Gençlik Programı'nda projeler nasıl seçiliyor?

Hayata Artı Gençlik Programı'na 16-26 yaş arasındaki gençler http://wvvw.coca-colahayataartivakfi.org adresi üzerinden başvurabilirler.

Coca-Cola Hayata Artı Vakfı bünyesinde Hayata Artı Gençlik Programı dışındaki çevre projeleri için başvuru süreci nasıl işliyor?

Başvurular İçin proje detaylarını bilgi@coca-colahayataartivakfi.org adresine gönderebilirsiniz.