ÇEVRE PROJELERİ

Faaliyetlerimizin tümünü, çevreye olan saygımızı, doğal kaynaklara verdiğimiz değeri ve gelecek nesillerin gereksinimlerini ön planda tutarak yürütüyoruz. Desteklediğimiz projelerin asli amacı çevresel fayda üretmek olmakla beraber, toplumsal durumu ve dezavantajlı grupları dikkate alıyoruz. Projeler kapsamında, belirlenen sorunun dinamiklerini, çevresel ve toplumsal faydayı bir arada gözetecek çözümler üretirken, yerel, ulusal ve küresel sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle ve resmi kurumlar ile işbirlikleri gerçekleştiriyoruz.

Desteklediğimiz çevre projeleri: