SAYILARLA ÇEVRE

Çevreyi korumanın, duyarlılığın da ötesinde bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, çevreye ilişkin sorumluluğumuzu taahhüde dönüştürdük ve şimdiye kadar çok önemli adımlar attık.

SU

Coca-Cola Sistemi olarak 2020 yılında ürün ve üretim süreçlerimizde kullandığımız suya eş miktarda suyu ürünlerimizi sunduğumuz toplumlara ve doğaya geri kazandırmayı hedefliyoruz.

 • Üretimde daha az su kullanıyoruz

 • Bir litre ürün üretebilmek için 1.41 litre su kullanıyoruz, bu oran ile tüm dünyadaki suyu en verimli kullanan ülkelerden bir tanesiyiz.
 • İzmir fabrikamız tüm dünyadaki gazlı içecek üreten Coca-Cola fabrikaları arasında suyu en verimli kullanan fabrikalarımızın başında gelmektedir.
 • Köyceğiz ve Sapanca fabrikalarımız ise dünyada suyu en verimli kullanan ilk 5 su fabrikasında ikisidir.
 • Atık suyumuzu arıtıyoruz

 • Tüm fabrikalarımızda atık suyumuzu yerel mevzuatlara uyumlu olarak arıtıyor, içinde balık yaşayabilecek temizlikte doğaya geri kazandırıyoruz.
 • Su kaynaklarını koruyoruz

 • Su havzalarını korumak için her bir fabrikamızda “Su Kaynağı Hassasiyet Değerlendirme” çalışması yapıyoruz ve “Su Kaynağı Koruma Planları” hazırlıyoruz.
 • Türkiye’nin birçok bölgesinde Coca-Cola Hayata Artı Vakfı liderliğinde, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve toplumun katılımıyla su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütüyoruz.

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI VE İKLİM KORUMA

Hedefimiz ürünlerimizin karbon ayakizini 2020 senesine kadar %25 oranında azaltmak

 • Karbon emisyonumuzu azaltıyoruz

 • Çevre dostu teknolojilerle donatılmış araçları tercih ederek ve lojistik optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilerek ürün dağıtım süreçlerinden doğan enerji tüketimi ve CO2 emisyonunu azaltıyoruz.
 • Enerjiyi daha verimli kullanıyoruz

 • Türkiye’deki enerji kullanımı dünya ortalamasının % 26 altında yer almaktadır.
 • Coca-Cola için özel tasarlanmış, hidroflorokarbon (HFC) yerine çevreye zararsız R600a ( HFC free) soğutkan gazının kullanıldığı soğutucu oranını %%59’a, enerji yönetim cihazıyla donatılı soğutucu oranını ise %84’e yükselttik.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJLAMA

 • Daha az hammadde kullanıyoruz

 • PET şişelerde yapılan boyun değişikliğiyle 2013 sonunda yaklaşık 1000 ton plastik tasarrufu yaptık.
 • Daha çok ambalajı geri dönüşüme kazandırıyoruz

 • 2014 senesinde PET şişelerde yapılan hafifletmelerle 1085 ton resin tasarrufu gerçekleştirdik.
 • 2014 yılında fabrikalarımızda ortaya çıkan katı atıklarda %97 geri dönüşüm oranı sağladık.
 • 2014 yılında ÇEVKO ile işbirliği içerisinde şişe ve kutu ambalajlarımızın %44'ü toplanıp geri dönüşüme kazandırılımıştır.