VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI VE İKLİM KORUMA

Dünyanın ve toplumun geleceğine sahip çıkmak için enerjimizi verimli kullanıyoruz

Verimli Enerji Kullanımı ve İklim Koruma

Enerji yönetimi ve iklim koruma şirketimiz için bir odak noktasıdır. Coca-Cola sistemi olarak faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için enerji verimliliğimizi artıracak ve emisyon oranımızı azaltacak çalışmalar yapıyoruz.

Bu yüzden de, Coca-Cola olarak, soğutma teknolojilerini oluştururken ya da üretim araçlarımızı yenilerken daima daha az enerji tüketenleri tercih ediyor ve etkin enerji yönetim çözümlerinden yararlanıyoruz. Üretim ve dağıtım süreçlerimiz için de enerji verimliliğini artırmaya ve uygun enerji kaynaklarını kullanmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Çevreye verdiğimiz önemin gereği olarak, 2007 yılında, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi “İklim Önlemleri: İş Liderliği Platformu”nu imzaladık. “Küresel İlkeler Liderler Zirvesi”yle birlikte açıklanan bu platform, iklim değişikliği ile ilgili önlemleri hızlandırmak üzere, iş dünyasına ve hükümetlere yapılan küresel bir çağrı niteliğindedir. Bu çağrıya cevap veren bir kuruluş olarak, enerji verimliliğini artırmak ve operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonları azaltmak için ilk günden bu yana aynı kararlılıkla çalışıyoruz.