SIK SORULAN SORULAR

 

COCA-COLA HAYATA ARTI VAKFI

TOPLUM VE DOĞAYA DEĞER KATIYORUZ

Her Yeni Fikrin Bir Destekçesi Var Coca-Cola Hayata Artı Vakfı 2015 yılında Hayata Artı Çevre Programı ve Çık Dışarıya Oynayalım projesi ile çevre ve aktif yaşam alanlarında, Kız Kardeşim projesi ile de toplum alanında çalışmalarına devam ediyor.

YAKLAŞIMIMIZ

Coca-Cola Hayata Artı Vakfı toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği hesaba katan bütüncül bir çevre yaklaşımına sahiptir.

Bu doğrultuda, uygulayacağı ya da destekleyeceği projelerde asli amacı çevresel fayda üretmek olmakla beraber, amacını gerçekleştirirken toplumsal durumu ve dezavantajlı grupları dikkate alır. Her soruna, o sorunun dinamiklerini göz önüne alarak, çevresel ve toplumsal faydayı bir arada gözetecek çözümler üretir.

BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, çevresel ve toplumsal sorunlara yenilikçi, topluma duyarlı, sonuç odaklı, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirirken yalnız hareket etmiyor. Her projede, o sorunun çözümüne katkı sağlayacak yerel, ulusal ve küresel sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle ve resmi kurumlar ile işbirlikleri gerçekleştiriyor.